שוק העליה

תל אביב

שוק העליה

תל אביב

תחרות להסבת מבנה שוק העלייה בתל אביב לקנטרי קלאב.

פרויקטים קשורים

חיפה

אלביט חיפה

תל אביב

אטריום

פרויקטים קשורים

חיפה

אלביט חיפה

תל אביב

אטריום