הולמס פלייס פיראוס

פיראוס

הולמס פלייס פיראוס

פיראוס

חדר כושר

פרויקטים קשורים

חיפה

אלביט חיפה

תל אביב

אטריום

פרויקטים קשורים

חיפה

אלביט חיפה

תל אביב

אטריום