הולמס פלייס

גבעת שמואל

הולמס פלייס

גבעת שמואל

פרויקטים קשורים

תל אביב

שוק העליה

חיפה

אלביט חיפה

פרויקטים קשורים

תל אביב

שוק העליה

חיפה

אלביט חיפה